Otvorenie výstavy Júliusa Kráľa (21. december 2014)