Koronavírus a choroba COVID-19 (stránka je priebežne aktualizovaná)

posledná aktualizácia:
1. 4 2020
Oficiálna stránka Vlády SR o korovnavíruse a chorobe COVID-19
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
vyplniť ručnevyplniť v počítači Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.
Zápis sa uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla. Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu je prihláška dostupná na webstránke obce. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise. Vyplnenú prihlášku môžete doručiť na OcÚ Pozdišovce prípadne zaslať poštou na adresu školy, či obce. Zápis bude zabezpečený tak, aby ste neprichádzali do styku s cudzou osobou.
Objednávka vareného jedla
  Občania obce majú možnosť objednať si varené jedlo - obed z reštaurácie POHODA s donáškou až na Obecný úrad.

Cena obeda
(t. j. polievka a hlavné jedlo) činí 4,20 €. Jedlo bude hygienicky zabalené v prepravnom boxe.


Občania, ktorí majú záujem, nech sa nahlásia osobne, prípadne telefonicky na obecnom úrade (t. č. 6472203).

Jedálny lístok vieme poskytnúť spravidla v pondelok začiatkom týždňa.

Výdaj jedla bude časovaný medzi 11:30 hod. až 12:00 hod..

V prípade, že by bolo dostatok stravníkov, obec zváži aj varenie v školskej kuchyni za pôvodnú cenu jedla t. j. 2,50 €.
Obmedzenia na cintoríne
  Brána na miestnom cintoríne je od 27. marca zamknutá z dôvodu, že do veľkoobjemových kontajnerov je umiestňovaný opäť komunálny a iný odpad, ktorý tam nepatrí.

Kľúč od brány bude možné poskytnúť občanom v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15:30 hod. na Obecnom úrade.
Upravené úradné hodiny Obecného úradu
  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šíriacim sa koronavírusom sú upravené stránkové hodiny pre verejnosť na obecnom úrade a to od 8:00 do 11:00.

Žiadame občanov,
aby pri návšteve obecného úradu používali ochranné rúško, príp. mali zahalené ústa a nos, čím prispejú k preventívnym opatreniam, ktoré sú v tejto dobe potrebné k zabráneniu šírenia vírusu.
Pomoc osamelo žijúcim občanom
  Osamelo žijúci občania, ktorí by potrebovali v tomto zložitom období pomoc pri zabezpečení základných potravín, príp. pri iných veciach môžu kontaktovať Obecný úrad na tel. č. 6472203, príp. oznámili iným spôsobom svoje potreby.
Pokyny pre nakladanie s odpadmi v čase epidémie
Prerušenie vyučovania v školách
  Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ministerka školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.