Faktúry obce Pozdišovce viac na
2015
       
číslo
odberateľ
dodávateľ
suma [€]
popis
prijatá

uhradená

2119311590 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 4,72 voda ZŠ 21.1.2015 21.1.2015
26281964 Obec Pozdišovce Orange Slovensko, Bratislava 30 tel. hovory Oc 21.1.2015 21.1.2015
2230001775 Obec Pozdišovce VSE a.s., Košice 972,66 el. Zš 21.1.2015 21.1.2015
8769544225 Obec Pozdišovce SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava 21,26 tel. hovory ZŠ 21.1.2015 21.1.2015
309122015 Obec Pozdišovce Komensky s r.o., Košice 39,89 Virtuálna knižnica ZŠ 21.1.2015 21.1.2015
7424190390 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava -1475,96 plyn ZŠ 21.1.2015 26.1.2015
90270670 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 85,45 vývoz žumpy Zš 21.1.2015 21.1.2015
309122015 Obec Pozdišovce AJFA+AVIS s.r.o., Žilina 49,5 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2015 21.1.2015 21.1.2015
90270671 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 90,85 vývoz odpadu MŠ 21.1.2015 21.1.2015
325100721 Obec Pozdišovce Tescoma s.r.o., Púchov 70,1 Tescoma KD 21.1.2015 20.1.2015
1510001 Obec Pozdišovce Mgr. Zuzana Popriková - POP ART PRESS, Prešov 873,16 Tlač novín Pozd. čriepky, kalendáre 21.1.2015 21.1.2015
1500001 Obec Pozdišovce Ing. Ján Poprik - JP media, Staré 80 web obce, správa www. 2. polrok 2014 21.1.2015 21.1.2015
20150008 Obec Pozdišovce Gastrolux s.r.o., Žilina 525,29 spotrebný mat. KD 22.1.2015 22.1.2015
2015019 Obec Pozdišovce Edison - Ing. Blaho, Vranov n/T 110,4 demontáž vian. osvetlenia 22.1.2015 27.1.2015
7283209571 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 922 plyn Oc 22.1.2015 27.1.2015
7283209425 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 322 plyn ZŠ 22.1.2015 27.1.2015
150955 Obec Pozdišovce Educaplay, s.r.o., Žilina 92 učebné pomôcky MŠ 27.1.2015 27.1.2015
20150044 Obec Pozdišovce LIM PO, s.r.o., Prešov 227,28 zástavy Oc 27.1.2015 27.1.2015
20150006 Obec Pozdišovce Elektroservis VALTIM, Michalovce 46,96 opr. myčky ŠJ 27.1.2015 27.1.2015
8150006 Obec Pozdišovce TaZS, Michalovce 156,9 vývoz odpadu rómska osada 27.1.2015 27.1.2015
5100000297 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 29,4 ŠJ 28.1.2015 29.1.2015
150080 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 8,24 ŠJ 28.1.2015 29.1.2015
5100000639 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 33,9 ŠJ 28.1.2015 29.1.2015
150133 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 8,52 ŠJ 28.1.2015 29.1.2015
8015011335 Obec Pozdišovce HOaPE FAMILY s.r.o., Poprad - Matejovce 16,03 ŠJ 28.1.2015 29.1.2015
5100000957 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 49,88 ŠJ 28.1.2015 29.1.2015
150213 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 9,13 ŠJ 28.1.2015 29.1.2015
90271650 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 90,85 vývoz KD 28.1.2015 11.2.2015
8501010289 Obec Pozdišovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 990,18 300 ks x 3,20, pošt. 30,18_ 28.1.2015 28.1.2015
2119522524 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 6,29 voda ZŠ 30.1.2015 11.2.2015
2119522523 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 26,72 voda MŠ 30.1.2015 11.2.2015
2119522522 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 9,43 voda Oc´ 30.1.2015 11.2.2015
1214009972 Obec Pozdišovce Right power, Žilina 36,03 vyúčtovanie el. 2014 zdrav. str. 30.1.2015 11.2.2015
1214009971 Obec Pozdišovce Right power, Žilina -466,92 el. vyúčtovanie r. 2014 - Dom smútku 30.1.2015 29.1.2015
1214009976 Obec Pozdišovce Right power, Žilina 196,35 el. 2014 OcÚ 30.1.2015 11.2.2015
1214009974 Obec Pozdišovce Right power, Žilina -573,96 VO vyúčt. el. 2014 30.1.2015 29.1.2015
1214009973 Obec Pozdišovce Right power, Žilina 104,71 el. VO - vyúčtovanie za r. 2014 30.1.2015 11.2.2015
1214009975 Obec Pozdišovce Right power, Žilina -167,27 vyúčt. el. KD za r. 2014 30.1.2015 29.1.2015
2151101576 Obec Pozdišovce SOZA, Bratislava 108,00 ples 31.1.2015 autorská odmena 3.2.2015 11.2.2015
2901201414 Obec Pozdišovce TELLUS - Peter Lukáč, Pozdišovce 43,92 program. vybavenie mzdy 15.1 3.2.2015 11.2.2015
7263249693 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 922,00 plyn Oc 3.2.2015 11.2.2015
8770498339 Obec Pozdišovce SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava 44,15 tel. hovory Oc 10.2.2015 11.2.2015
1500004 Obec Pozdišovce DALNet, Michalovce 39,84 internet MŠ 10.2.2015 11.2.2015
1500010 Obec Pozdišovce DALNet, Michalovce 39,84 internet OcÚ 10.2.2015 11.2.2015
150096 Obec Pozdišovce Zvarex s.r.o., Michalovce 78,20 rukavice, metly AČ 10.2.2015 11.2.2015
402201508 Obec Pozdišovce TELLUS - Peter Lukáč, Pozdišovce 10,80 servisné práce mzdy 10.2.2015 11.2.2015
2015101004 Obec Pozdišovce Poľnohospodárske družstvo - Agro, Krásnovce 82,50 odhŕňanie snehu 10.2.2015 11.2.2015
3001201405 Obec Pozdišovce TELLUS - Peter Lukáč, Pozdišovce 24,50 toner MŠ 10.2.2015 11.2.2015
530500001 Obec Pozdišovce ILaS MARKET s.r.o., Michalovce 80,12 ŠJ 10.2.2015 11.2.2015
7263249549 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 312,00 plyn ZŠ 10.2.2015 11.2.2015
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >