Faktúry obce Pozdišovce viac na
2017
       
číslo
odberatež
dodávatež
suma [€]
popis
prijatá

uhradená

2121849847 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 14,15 voda ZŠ 1.12.2016 6.12.2016
2121850429 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 56,59 voda OcÚ 48,73, KD 7,86 1.12.2016 9.12.2016
90340485 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 86,53 vývoz žumpy ZŠ 1.12.2016 9.12.2016
90340486 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 90,85 vývoz žumpy MŠ 1.12.2016 9.12.2016
201631347 Obec Pozdišovce Nár. inf. stred. SR, Bratislava 120,00 preddavok modul Export údajov z reg.nehn 5.12.2016 9.12.2016
20161479 Obec Pozdišovce Ing. František Uhal, agentúra Uhal, Michalovce 12,04 tlač fólia - projekty 5.12.2016 9.12.2016
16033 Obec Pozdišovce FVCC, Rimavská Sobota 102,80 tlačivá Oc 5.12.2016 9.12.2016
7273680590 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 1065,00 plyn Oc 6.12.2016 9.12.2016
7273680473 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 520,00 plyn ZŠ 6.12.2016 9.12.2016
2658371 Obec Pozdišovce INPROST, Bratislava 67,60 Obecné noviny 2017 6.12.2016 9.12.2016
8160915 Obec Pozdišovce TaZS, Michalovce 769,85 2xzb.dvor,2xcint.,1xrom.osada 6.12.2016 9.12.2016
170608 Obec Pozdišovce Educaplay, s.r.o., Žilina 246,40 školské potreby MŠ pre predškolákov 6.12.2016 9.12.2016
170607 Obec Pozdišovce Educaplay, s.r.o., Žilina 1334,00 int. vyb. MŠ predškoláci + vl. 6.12.2016 9.12.2016
1600650 Obec Pozdišovce SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava 30,00 tel. hovory ZŠ 8.12.2016 9.12.2016
600111 Obec Pozdišovce MediaDIDA s.r.o., Olomouc 352,90 učebné pomôcky ZŠ 8.12.2016 9.12.2016
1600650 Obec Pozdišovce Minet Slovakia s.r.o., Michalovce 1,20 tel. Oc 8.12.2016 9.12.2016
791185399 Obec Pozdišovce SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava 37,07 tel. hovory Oc 8.12.2016 9.12.2016
1146576146 Obec Pozdišovce O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava 7,50 tel. hovory 8.12.2016 9.12.2016
2016201 Obec Pozdišovce Edison - Ing. Blaho, Vranov n/T 247,20 montហvian. osv. 8.12.2016 9.12.2016
7791195399 Obec Pozdišovce SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava 14,00 tel. hovory MŠ 8.12.2016 9.12.2016
8016113162 Obec Pozdišovce HOaPE FAMILY s.r.o., Poprad - Matejovce 19,45 ŠJ 9.12.2016 9.12.2016
160336 Obec Pozdišovce Anna Balogová, Lastomír 601,45 ŠJ 9.12.2016 9.12.2016
90341689 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 156,71 vývoz žumpy KD 2x 14.12.2016 21.12.2016
2016036 Obec Pozdišovce RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Stará Ves 820,00 Vypracovanie VZN, Programu rozvoja obce 14.12.2016 21.12.2016
2611144640 Obec Pozdišovce Slovakia energy, Bratislava 9,45 spotreba el. za XI. 2016 - KD 14.12.2016 21.12.2016
26281964 Obec Pozdišovce Orange Slovensko, Bratislava 30,00 tel. hovory Oc 14.12.2016 21.12.2016
2290137206 Obec Pozdišovce VSE a.s., Košice 194,60 el. MS 14.12.2016 21.12.2016
1612157 Obec Pozdišovce Insgraf s.r.o., Havíøov - město 277,20 uč. pomôcky ZŠ 14.12.2016 21.12.2016
90341911 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 90,85 vývoz žumpy MŠ 16.12.2016 21.12.2016
16155 Obec Pozdišovce ALNICO s.r.o., Michalovce 1205,35 oprava osvetlenia VO - Arenda 16.12.2016 21.12.2016
22016 Obec Pozdišovce Ing. arch. Anna Soročinová, Michalovce 1800,00 spracovanie Zadania a prieskumov UzPO 19.12.2016 19.12.2016
160044 Obec Pozdišovce Surmiak Jaroslav, Michalovce 30,00 zdrav. stred. - údržba kotla 19.12.2016 21.12.2016
10160071 Obec Pozdišovce BEFOR, Michalovce 80,12 štrk posypový - údržba ciest a chodníkov 19.12.2016 21.12.2016
2016003 Obec Pozdišovce Štefan Šužák, Hrubov 7072,73 mat. Hvizda 19.12.2016 19.12.2016
6100016411 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 12,29 ŠJ 21.12.2016 22.12.2016
6100016000 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 50,44 ŠJ 21.12.2016 22.12.2016
6100015627 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 26,66 ŠJ 21.12.2016 22.12.2016
162273 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 6,00 ŠJ 21.12.2016 22.12.2016
162335 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 2,60 ŠJ 21.12.2016 22.12.2016
162440 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 5,50 ŠJ 21.12.2016 22.12.2016
76160040 Obec Pozdišovce TaZS, Michalovce 3291,67 vývoz TKO IV. Q 2016 21.12.2016 22.12.2016
380 Obec Pozdišovce COOP Jednota s.d., Michalovce 296,98 ŠJ 21.12.2016 22.12.2016
1600042 Obec Pozdišovce DALNet, Michalovce 39,84 internet MŠ 22.12.2016 22.12.2016
1600043 Obec Pozdišovce DALNet, Michalovce 39,84 internet 4.Q OcÚ 22.12.2016 22.12.2016
16057 Obec Pozdišovce Foto-Video-CopyCentrum, Rimavská Sobota 27,50 knižný lístok, čitatežský preukaz 22.12.2016 22.12.2016
2016028 Obec Pozdišovce Hadek Jozef, Michalovce 56,00 oprava žalúzií v KD a MŠ 22.12.2016 22.12.2016
160100053 Obec Pozdišovce Radoslava Lazarová, Michalovce 270,00 catering vianočné posedenie 22.12.2016 22.12.2016
2121860091 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 11,00 voda zdrav. stredisko 27.12.2016 29.12.2016
2121860092 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 1,57 voda Hvizda 27.12.2016 29.12.2016
2121860093 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 9,43 voda ZŠ 27.12.2016 29.12.2016
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >