Dedinská folklórna skupina Harčare

 

V roku 1982 sa v bývalom VD Novex, závod Keramika Pozdišovce zorganizovala skupina nadšencov folklóru. Jadro skupiny tvorili Andrej Antal, Zuzana Jurková a Andrej Lukáč, ktorým pomáhali Anna Ferčáková, Mária Ihnaciková a Mária Mariščáková. Podnetom pre zintenzívnenie činnosti bol program Zemplínska svadba z Pozdišoviec, ktorú miestni tanečníci nacvičili pre potreby Umenovedného ústavu SAV v roku 1987. Ešte v tom istom roku miestni folkloristi nacvičili program k 40. výročiu založenia hrnčiarskeho družstva. S pásmom „Hrnčiarstvo“ vystúpili 9. júla 1989 v bloku „Remeslá“ aj na folklórnom festivale vo Východnej, začiatkom 90-tych rokov aj v Sorožnici, Michalovciach a iných podujatiach. V tom čase DFSk Harčare pracovala v zložení: Andrej Antal, Anna Antalová, Michal Drábik, Anna Ferčáková, Ing. Michal Hreščo, Július Ihnacik, Mária Ihnaciková, Andrej Lukáč, Milan Lukáč, Dáša Lukáčová, Ľubomír Matina, Ján Pavlík, Ján Poprik a harmonikár Ladislav Pastír. Vedúcou skupiny bola Mária Popriková, ktorú začiatkom 90-tych rokov vystriedal Michal Drábik. Po odchode niektorých starších členov rady folkloristov rozšírili Zuzana Jurková ml., Tatiana Paľová, Ladislava Farbarová a Jana Paľová. Onedlho zo skupiny odišli ženy a postupne v nej účinkovali Emil Čačko, Dušan Čižmárik, Ladislav Dobrovolský, Juraj Pancák, Zuzana Beľušová (harmonika), Ján Furčák, Ondrej Novák (harmonika), Pavel Paľo, Ján Malčický a Ján Tokár. Dušou skupiny bol v tom čase Michal Drábik, ktorý s magnetofónom navštevoval starších Pozdišovčanov – Andreja Čižmárika, Annu Menkyovú, Máriu Ščerbákovú – a nahral desiatky piesní, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. V roku 2003 ho vo funkcii vedúceho vystriedal Ondrej Novák. DFSk Harčare ročne absolvuje 20-30 vystúpení.