Komisie Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach
  Komisia na ochranu verejného záujmu   Kultúrna komisia   Športová komisia  
  Igor Hreščo          
  Peter Kicoš          
  Ing. Daniela Ondo-Eštoková          
  Ivana Sotáková          
  Július Ihnacik