Poslanci Obecného zastupiteľstva
  Igor HREŠČO     Peter LUKÁČ
  Smer-SD     OĽaNO
  mandátová komisia - člen      
  komisia na ochranu verejného záujmu - člen      
         
         
             
  Mgr. Radoslav BAKAJSA     Ing. Nadežda JURKOVÁ
  nezávislý     nezávislá
  zástupca starostu     obecná rada - členka
  obecná rada - člen     návrhová komisia - členka
  návrhová komisia - člen     volebná komisia - členka
  volebná komisia - člen      
             
  Peter KICOŠ     Ondrej NOVÁK
  Strana moderného Slovenska     Smer-SD
  komisia na ochranu verejného záujmu - člen     návrhová komisia - člen
        volebná komisia - člen
         
         
             
  Ing. Daniela ONDO-EŠTOKOVÁ     Ivana SOTÁKOVÁ
  nezávislá     OĽaNO
  komisia na ochranu verejného záujmu - člen     obecná rada - členka
        mandátová komisia - členka
        komisia na ochranu verejného záujmu - člen
         
             
  Július IHNACIK        
  KSS      
  mandátová komisia - člen      
  komisia na ochranu verejného záujmu - člen