Starosta obce
  Ing. Ján Čižmárik vzdelanie kariéra
  49 rokov 1984 - 1988 1992 - 1993
  nezávislý GPH Michalovce OÚŽP Michalovce
    1988 - 1992 1994 - 1999
  +421 56 689 1412 LF TU vo Zvolene BSH Michalovce
  +421 905 682 545   1999 - doteraz
    ocu.pozdisovceinmail.sk starosta obce Pozdišovce