Obecné symboly
 
erb obce zástava obce
vlajka obce
znaková zástava obce
koruhva obce
 
štandarda starostu
krátka zástava obce
 
veľká koruhva obce