Prehľad víťazov
  1965 Bukóza HENCOVCE
  1966 Družstevník TRHOVIŠTE
  1967 Družstevník ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ
  1968 Družstevník ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ
  1969 Slavoj SEČOVCE
  1970 Chemko STRÁŽSKE
  1971 Družstevník MALČICE
  1972 Benzinol POZDIŠOVCE
  1973 Benzinol POZDIŠOVCE
  1974 Montostav KOŠICKÁ NOVÁ VES
  1975 Montostav KOŠICKÁ NOVÁ VES
  1976 Montostav KOŠICKÁ NOVÁ VES
  1977 Chemko STRÁŽSKE
  1978 Benzinol POZDIŠOVCE
  1979 Chemko STRÁŽSKE
  1980 Spartak Vihorlat SNINA
  1981 Družstevník BUDKOVCE
  1982 Spartak Vihorlat SNINA
  1983 Spartak Vihorlat SNINA
  1984 Chemko STRÁŽSKE
  1985 Spartak Vihorlat SNINA
  1986 Družstevník SOĽ
  1987 Sady TREBIŠOV
  1988 Družstevník SOĽ
  1989 Družstevník SOĽ
  1990 Družstevník SOĽ
  1991 Benzinol POZDIŠOVCE
  1992 Družstevník TUŠICE
  1993 Družstevník TUŠICE
  1994 Družstevník TUŠICE
  1995 Benzinol POZDIŠOVCE
  1996 Družstevník LASTOMÍR
  1997 Benzinol POZDIŠOVCE
  1998 Zemplín VTJ MICHALOVCE
  1999 FK Energetik VEĽKÉ KAPUŠANY
  2000 FK Energetik VEĽKÉ KAPUŠANY
  2001 FK Bukocel VRANOV nad TOPĽOU
  2002 FK Bukocel VRANOV nad TOPĽOU
  2003 FK Bukocel VRANOV nad TOPĽOU
  2004 Lokomotíva MICHAĽANY
  2005 FK Spartak BREKOV
  2006 Turbína HLINNÉ
  2007 OFK LASTOMÍR
2008 OFK LASTOMÍR
  2009 OFK LASTOMÍR
  2010 ŠK Agro PALÍN
2011 BODY team
2012 FKO KOCHANOVCE
2013 OŠK VINNÉ
2014 TJ Družstevník PETROVCE nad LABORCOM
Počas 50 ročníkov získali víťazi nasledovný počet prvenstiev:
  6 Benzinol POZDIŠOVCE
  4 Chemko STRÁŽSKE
  4 Spartak Vihorlat SNINA
  4 Družstevník SOĽ
  4 Družstevník/OFK LASTOMÍR
  3 Montostav KOŠICKÁ NOVÁ VES
  3 Družstevník TUŠICE
  3 FK Bukocel VRANOV nad TOPĽOU
  2 Družstevník ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ
  2 FK Energetik VEĽKÉ KAPUŠANY
  1 Bukóza HENCOVCE
  1 Družstevník TRHOVIŠTE
  1 Slavoj SEČOVCE
  1 Družstevník MALČICE
  1 Družstevník BUDKOVCE
  1 Sady TREBIŠOV
  1 Zemplín VTJ MICHALOVCE
  1 Lokomotíva MICHAĽANY
  1 FK Spartak BREKOV
  1 Turbína HLINNÉ
  1 ŠK Agro PALÍN
  1 BODY team
  1 FKO KOCHANOVCE
  1 OŠK VINNÉ
  1 TJ Družstevník PETROVCE nad LABORCOM