VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľbu starostu obce Pozdišovce

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Pozdišovciach podľa §23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľbu starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Ján Čačko, 61 r., technik, Pozdišovce 100, nezávislý kandidát
 2. Ján Čižmárik, Ing., 45 r., lesný inžinier, Pozdišovce 334, nezávislý kandidát
 3. Adriána Ferjová, Mgr., 25 r., magisterka verejnej správy, Pozdišovce 303, nezávislá kandidátka
 4. Nadežda Jurková, Ing., 39 r., projektová manažérka, Pozdišovce 309, nezávislá kandidátka
 5. Ján Kachnič, Mgr., 31 r., súkromný podnikateľ, Pozdišovce 82, nezávislý kandidát
 6. Andrej Kráľ, Ing., 59 r., finančný poradca, Pozdišovce 104, Kresťansko-demokratické hnutie
 7. Anna Toporová, Mgr., 53 r., učiteľka, Pozdišovce 153, SMER – sociálna demokracia

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Pozdišovce

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Pozdišovciach podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Radoslav Bakajsa, Mgr., 38 r., vedúci obchodného tímu, Pozdišovce 406, Kresťansko-demokratické hnutie
 2. Eduard Dorčák, 36 r., predajca, Pozdišovce 271, NOVA
 3. Zuzana Fabiánová, Ing., Phd., 28 r., ekonómka, Pozdišovce 414, nezávislá kandidátka
 4. Adriána Ferjová, Mgr., 25 r., magisterka verejnej správy, Pozdišovce 303, nezávislá kandidátka
 5. Radoslav Hanuliak, 49 r., technik, Pozdišovce 65, SIEŤ
 6. Július Ihnacik, 44 r., robotník, Pozdišovce 276, Komunistická strana Slovenska
 7. Nadežda Jurková, Ing., 39 r., projektová manažérka, Pozdišovce 309, nezávislá kandidátka
 8. Jakub Kornuc, 24 r., operátor vo výrobe, Pozdišovce 84, nezávislý kandidát
 9. Cyril Kováč, 65 r., robotník, Pozdišovce 30, Komunistická strana Slovenska
 10. Andrej Kráľ, Ing., 59 r., finančný poradca, Pozdišovce 104, Kresťansko-demokratické hnutie
 11. Vladimír Krištovčík, 49 r., technik, Pozdišovce 148, SIEŤ
 12. Peter Lukáč, 37 r., živnostník, Pozdišovce 273, SIEŤ
 13. Jana Luteránová, Ing., 41 r., ekonómka, Pozdišovce 399, SMER – sociálna demokracia
 14. Ľuboslav Magura, 46 r., šofér, Pozdišovce 356, Komunistická strana Slovenska
 15. Adriana Mašková, 46 r., sociálna pracovníčka, Pozdišovce 13, Právo a spravodlivosť
 16. Ondrej Novák, 36 r., elektrikár, Pozdišovce 53, SMER – sociálna demokracia
 17. Milica Ondo-Eštoková, 51 r., archivárka, Pozdišovce 256, nezávislá kandidátka
 18. Mária Petraničová, 47 r., zdravotná sestra, Pozdišovce 79, Kresťansko-demokratické hnutie
 19. Jana Plišková, Mgr., 32 r., sociálna pracovníčka, Pozdišovce 100, nezávislá kandidátka
 20. Peter Poprik, 49 r., živnostník, Pozdišovce 127, SIEŤ
 21. Ivana Sotáková, 33 r., SZČO, Pozdišovce 191, nezávislá kandidátka
 22. Ján Ščerbák, Ing., 36 r., manažér, Pozdišovce 105, SIEŤ
 23. Miloš Šesták, Ing., 46 r., technik energetiky, Pozdišovce 384, Kresťansko-demokratické hnutie
 24. Jaroslav Šimko, 45 r., robotník, Pozdišovce 367, Komunistická strana Slovenska
 25. Lucia Toporová, Ing., 26 r., biomedicínska inžinierka, Pozdišovce 153, SMER – sociálna demokracia