Zamestnanci úradu
       
 
Anna Opová
Emília Macková
Andrej Žinčák
 
  účtovníctvo a
ekonomická agenda
  výber daní a poplatkov,
mzdová a personálna agenda,
sociálna oblasť
  správca cintorína,
udržbár
 
  +421 56 647 2203   +421 56 689 1411