Zmluvy obce Pozdišovce viac na
2020 2019 2018 2016
           
číslo názov Zmluvné strany
suma podpísaná platná zverejnená príloha
od do
22/002/20 Zmluva o termínovanom úvere
Prima banka Slovensko, a.s.
Žilina
Obec Pozdišovce 200 000 € 28.1.2020 28.1.2020 28.1.2020
2020/2/17 Kúpna zmluva
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Trenč. Teplice
Obec Pozdišovce 6 432 € 20.2.2020 * 21.2.2020
č. 004 (k 6300144204) Dodatok k zmluve a dodávke plynu
SPP, a.s. Bratislava
Obec Pozdišovce podľa spotreby 3.2.2020 3.2.2020 21.2.2020
č. 004 (k 9100117375) Dodatok k zmluve a dodávke plynu
SPP, a.s. Bratislava
Obec Pozdišovce podľa spotreby 3.2.2020 3.2.2020 21.2.2020
01/2020

Zmluva o dielo

DALnet, s.r.o. Michalovce
Obec Pozdišovce 18 996 € 17.3.2020 17.3.2020 27.3.2020
Kúpna zmluva
Agratech. s.r.o. Vranov n/T
Obec Pozdišovce 3 360 € 7.4.2020 po kontrole poskytovateľom NFP 8.4.2020
238/7/2020/závodMI

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

VVS, a.s. Košice
Obec Pozdišovce 16.4.2020 16.4.2020 4.5.2020
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
VSE, a.s. Košice
Obec Pozdišovce podľa spotreby 6.5.2020 6.5.2020 6.5.2020
č. 2020/NAF021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Nadácia EPH, Bratislava
Obec Pozdišovce 1 500 € 25.5.2020 25.5.2020 25.5.2020
č. 22/2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Nadácia SPP, Bratislava
Obec Pozdišovce 8 000 € 1.6.2020 2.6.2020 1.6.2020
18/O/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
UCTOAUDIT s.r.o., Byšta
Obec Pozdišovce 700 € + DPH 9.6.2020 9.6.2020 11.6.2020
č. 01/06/2020

Zmluva o dielo

STAVENA, s.r.o. Michalovce
Obec Pozdišovce 7 129,91 € 11.6.2020 11.6.2020 11.6.2020

* Po schválení postupu VO poskytovateľom NFP