Zmluvy obce Pozdišovce viac na
2019 2018 2016
             
číslo názov Zmluvné strany
suma podpísaná platná zverejnená príloha
od do
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
Obec Pozdišovce
Universal Music, s.r.o. Bratislava 4000 € + DPH 23.1.2019 23.1.2019 23.1.2019
02/2019 Obchodná zmluva o zabezpečení strážnej služby
Obec Pozdišovce
SBS SHIELD, spol s r.o.. Michalovce 12,96 €/hod./1 prac. 11.2.2019 11.2.2019 18.2.2019
č. VP/19/05282/001 Hromadná licenčná zmluva
Obec Pozdišovce
SOZA Bratislava podľa sadzobníka SOZA 14.2.2019 14.2.2019 28.2.2019
03/2019 Kúpno-predajná zmluva
MVDr. Martin Čičvák ROKO, Kochanovce
Obec Pozdišovce viď prílohu 13.3.2019 13.3.2019 13.3.2019
05/2019 Zmluva o dielo
Promont Glass, s.r.o. Humenné
Obec Pozdišovce 5900,00 28.3.2019 28.3.2019 1.4.2019
MUNICIPALITY/ 22/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Nadácia SPP, Bratislava
Obec Pozdišovce 5000 € 16.4.2019 16.4.2019 23.4.2019
06/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena
Mgr. Jana Hrubá, Pozdišovce
Obec Pozdišovce 60,00 10.5.2019 10.5.2019 14.5.2019
2019/NAF027 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Nadácia EPH, Bratislava
Obec Pozdišovce 1500 € 16.5.2019 16.5.2019 1.6.2019
14/O/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Obec Pozdišovce
UCTOAUDIT s.r.o., Byšta 700 € + DPH 17.5.2019 17.5.2019 1.6.2019
02/07/2019 Zmluva o dielo
STAVENA, s.r.o. Michalovce
Obec Pozdišovce 29735,46 € 19.7.2019 19.7.2019 19.7.2019
134185 08U01 * Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
Environmentálny fond, Bratislava
Obec Pozdišovce max.
180000 €
17.7.2019 17.7.2019 30.7.2019
Zmluva o spolupráci
Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava
Obec Pozdišovce 190 € 24.7.2019 24.7.2019 19.8.2019
Zmluva o dielo
Stavena, s.r.o. Michalovce
Obec Pozdišovce 12778,50 € 21.8.2019 ? 23.8.2019
19-432-05370 ** Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Fond na podporu umenia, Bratislava
Obec Pozdišovce 7000 € 19.8.2019 19.8.2019 11.9.2019
01/09/2019 Zmluva o dielo
Stavena, s.r.o. Michalovce
Obec Pozdišovce 3922,79 € 26.9.2019 26.9.2019 7.10.2019
08/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Pozdišovce
ECAV Pozdišovce 3300 € 8.10.2019 8.10.2019 10.10.2019

* zmluva zverejnená v CRZ 18.7.2019
** zmluva zverejnená v CRZ 30.8.2019