22. marec 2023 Strategické dokumenty KSK - verejná vyhláška
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
- Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030
13. marec 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je o.i. Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2022...
6. marec 2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadení ústneho pojednávania (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť") - verejná vyhláška
27. február 2023
20. február 2023
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 28. februára 2023 od 8:30 hod.
16. január 2023
Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne.
Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.
 

Čo vám prinesie registrácia do systému Munipolis?

 • počúvanie bežných hlásení rozhlasu priamo z mobilu
 • novinky z úradu priamo do telefónu
 • upozornenia na krízové situácie - výpadky energií, blížiaca sa víchrica, dopravné uzávierky, atď.
 • pozvánky na športové a kultúrne akcie
 • pozvánky na brigády dobrovoľníkov, ktorí radi v obci pomáhajú
 • účasť vo verejných anketách

Registrácia je zadarmo. V registračnom procese si môžete nastaviť, aké informácie vás zaujímajú. Vaše údaje budú v bezpečí v súlade s GDPR - všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Ako sa zaregistrovať?

 1. Na webstránke https://pozdisovce.munipolis.sk/registracia
 2. Cez mobilnú aplikáciu Mobilný Rozhlas 
  Stiahnuť pre Android - Stiahnuť pre iOS
 3. Vyplnením registračného letáka a odovzdaním na Obecný úrad Pozdišovce
13. január 2023
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je Správa o hospodárení za III. štvrťrok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024-2025...
10. január 2023
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška viac
4. január 2023
Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025 viac
3. január 2023
OZNAM – nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k. ú. Pozdišovce
Nariadením vlády SR č. 458/2022
zo dňa 13. 7. 2022... viac
19. december 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. aj úprava rozpočtu obce.
 
15. december 2022
Referendum – hlasovací preukaz
Elektronická (e-mailová) adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Referendum 2023 je ocu.pozdisovce@gmail.com.
 
12. december 2022
Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolaciemu orgánu (Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť") - verejná vyhláška
12. december 2022
Rozhodnutie o zmene hraníc poľovného revíru Ondava Moravany
9. december 2022
Pozývame Vás na 18. ročník Pozdišovského šachového turnaja. Uskutoční sa v nedeľu 11. decembra 2022 od 13:30 v R-Pube v Pozdišovciach.  
9. december 2022
V stredu 23. novembra 2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného OcZ.  
 
2. december 2022
Pozývame Vás na Mikulášsku slávnosť ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. decembra 2022 o 15:00 v Kultúrnom dome.  
1. december 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra od 8:30 hod.
18. november 2022
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva.
 
16. november 2022
Referendum – informácia o počte volebných okrskov
Pre referendum vyhlásené na 21. januára 2023 je utvorený 1 volebný okrsok, miestom výkonu hlasovacieho práva bude Kultúrny dom (č. 374) v Pozdišovciach.
 
16. november 2022
Referendum – delegovanie členov komisie
Elektronická (e-mailová) adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je ocu.pozdisovce@gmail.com.
 
14. november 2022
Referendum – voľba poštou
Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie  žiadostí o voľbu poštou je ocu.pozdisovce@gmail.com, na účely podávania žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo územia SR.
 
8. november 2022
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
7. november 2022
Oznámenie o povolení predčasného užívania stavby – "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko - líniová časť" - verejná vyhláška
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad na základe predloženej žiadosti spoločnosti eustream, a.s., Bratislava... povoľuje stavebníkovi časovo obmedzené predčasné užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová čast'", s časovým obmedzením do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 82 stavebného zákona...
30. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť vo voľbách do samosprávy obce využilo 606 z 1085 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 55,85%. Pre voľbu starostu obce bolo odovzdaných 597 platných hlasovacích lístkov, pre voľbu poslancov OcZ bolo platných 589 hlasovacích lístkov.
Pozrite si novozvolené vedenie obce.
 
28. október 2022
Nezabúdajme na životné prostredie
ani počas Dušičiek
Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií... viac
 
24. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov
Informácie o hlasovaní do prenosnej volebnej schránky a špeciálnom spôsobe hlasovania (karanténa resp. izolácia kvôli ochoreniu CoViD-19).
18. október 2022
VII. ročník Jesenného behu + cyklotúra
Športový klub SEIKEN  a obec Pozdišovce organizujú v poradí už siedmy Jesenný beh obce Pozdišovce. Celková dĺžka trate je cca 4,5 km. Termín konania behu je nedeľa  23.10.2022 o 14:00 spred OcÚ. Preteká sa v kategóriách muži, ženy a deti.
Po behu bude nasledovať cyklotúra krásnou prírodou až k obci Moravany a naspäť v celkovej dĺžke cca 11 km. Predbežný štart cyklotúry je približne 15:30 (hneď po behu). Štart bude rovnako ako pri behu od Obecného úradu.
 
6. október 2022
Pozývame Vás na jubilejnú výstavu hrnčiarskeho majstra ANDREJA KRÁĽA (1922 – 1980) ľudového umeleckého výrobcu, ktorá je inštalovaná v Pamätnej izbe v budove obecného úradu. Výstava potrvá do 21. októbra 2022 a verejnosti je prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.  
3. október 2022
Schválené VZN – Územný plán zóny, lokalita Árenda, Pozdišovce
3. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
3. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy krajov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
16. september 2022
Oznámenie o začatí kolaudačného konania (konania o predčasnom užívaní) – "Prepojovací VTL plynovod Poľsko
- Slovensko - líniová časť" - verejná vyhláška
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad na základe predloženej žiadosti spoločnosti eustream, a.s., Bratislava zo dňa 16. 8. 2021 o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko- Slovensko - líniová časť" oznamuje začatie kolaudačného konania (konania o predčasnom užívaní) všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
14. september 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 21. septembra od 8:30 hod.
12. september 2022
Návrh VZN – Územný plán zóny, lokalita Árenda, Pozdišovce
Pozrite si návrh VZN týkajúci sa ÚPN-Z Árenda.
5. september 2022
 
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu naplánovaného prerušenia distribúcie 12. septembra 2022 od 8:00 do 16:00 na týchto odberných miestach v obci Pozdišovce:
Pozdišovce 0, 2, 289, 290/83, 310 – 322, 330 - 371, 376, 394 – 395, 399, 403 – 405, 415, 2904/57, 2904/59, 2904/61, 2904/62 a 2904/85.
 
23. august 2022
UPOZORNENIE – Ul. Viničná
Obecný úrad oznamuje občanom na ulici Viničná, že zajtra, t.j. v stredu 24. augusta 2022 bude premávka na tejto ulici obmedzená z dôvodu realizácie asfaltového postreku komunikácie.
Odporúčame vodičom jazdiť maximálnou rýchlosťou do 30 km/hod. V opačnom prípade hrozí znečistenie vozidla.
Vo štvrtok a v piatok (25. a 26. augusta 2022) sa bude realizovať pokládka asfaltového koberca na tejto ulici a preto bude premávka možná iba v jednom jazdnom pruhu.
Odporúčame občanom využiť parkovacie plochy pri Obecnom úrade a kultúrnom dome. Ďakujeme za pochopenie.
 
19. august 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávy krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
3. august 2022
15. júl 2022
1. júl 2022
Návrh VZN č. 1/2022 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Pozdišovce bol schválený, jeho schválené znenie nájdete aj v sekcii Obecné zastupiteľstvo/VZN.
1. júl 2022
Pozývame Vás na XXX. Folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia 17. júla 2022 o 15:00 na miestnom amfiteátri v rámci osláv Dňa obce.
V programe vystúpia FS Lipovec (Vranov n/T), FS Ondavčanka (Bánovce n/O), FS Koňušaňe (Koňuš) a tradiční účinkujúci - folklórne skupiny Harčare, Harčarki a Harčarki z Pozdišoviec.
 
17. jún 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe je územný plán obce, zmeny v oblasti školstva a mnoho iného...
16. jún 2022
V aktuálnom trende rozvoja cykloturizmu nezaostáva ani naša obec a ponúka širokej verejnosti službu požičiavania bicyklov. K dispozícii je 12 horských bicyklov pre deti i dospelých. Súčasťou výpožičky bicykla je aj cyklistická helma.  
8. jún 2022
Pozrite si návrh VZN č. 1/2022 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Pozdišovce, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OcZ.
6. jún 2022
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
– elektrifikácia trate "Bánovce n/O – Humenné" viac
6. jún 2022
Zoznámte sa s novým oddychovým miestom, ktoré zrealizovala obec pri poľovníckej chate. Bolo vybudované v rámci projektu Za poznaním na bicykli Pozdišovským chrbtom a je určené všetkým občanom, milovníkom prírody a návštevníkom Ranča u Kosťa.  
 
31. máj 2022
Pozývame Vás na koncert kapely DESMOD, ktorý sa uskutoční 16. júla 2022 o 20:30 na miestnom amfiteátri v rámci osláv Dňa obce.
Ako predkapela vystúpi o 19:00 skupina FLEGMENT.
 
31. máj 2022
Pozrite si, prečo je výhodné odpad pred vyhodením stlačiť.  
31. máj 2022
VKÚ Harmanec vydal interaktívnu verziu turistickej a cyklistickej mapy "Pozdišovce a okolie".
 
23. máj 2022
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2021
20. máj 2022
Pozývame Vás na oslavu Dňa detí, ktorá začne v sobotu 4. júna o 9:00 na Ranči u Kosťa.  
19. máj 2022
Odpadové štatistiky 2021
Obec Pozdišovce zverejňuje podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, údaje o komunálnom odpade z obce z modulov 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01 o komunálnom odpade.
13. máj 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 18. mája od 8:30 hod.
5. máj 2022
Pozrite si videopozvánku do pozdišovskej Pamätnej izby nachádzajúcej sa v priestoroch Obecného úradu.  
 
20. apríl 2022
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
ŽSR v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice a. s. dňa 14. 3. 2022 podal žiadosť na MDV SR o predĺženie platnosti stavebného povolenia, vydaného MDV SR pod č.: 07277/2020/SŽDD/26995 zo dňa 24. 3. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 5. 2020, pre stavbu dráhy: ,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“...
19. apríl 2022
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Poslanci sa budú zaoberať správou z finančnej kontroly (kanalizácia) a financovaním ZŠ...
12. apríl 2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej funkčnej oblasti Michalovce 2022 – 2030 a súčasne Integrovaná územná stratégia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce - návrh na pripomienkovanie... viac
28. marec 2022
Územné rozhodnutie
Obec Pozdišovce posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 11.8.2021 podal Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o. a na základe tohto posúdenia vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
11. marec 2022
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 17. marca od 8:30 hod.
28. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- obstaranie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

25. február 2022
Zálohujme, ale nezabúdajme triediť.
17. február 2022
16. február 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
- ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1

10. február 2022
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Okrem iného bude prejednávaný aj rozpočet na najbižšie obdobie...
10. február 2022
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška
Slovak Telekom a.s., ktorého zastupuje SPOJSTAV spol. s.r.o., podal dňa 11. 8. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: FFTH_MI_IBV_Pozdišovce_Koribanič...
7. február 2022
Prieskum nápadov pre rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch
Milí obyvatelia Mestskej funkčnej oblasti Michalovce. Prispejte nápadom, ktorý zlepší život v našom meste a v okolitých obciach. Napíšte nám ako si predstavujete rozvoj nášho regiónu v najbližších rokoch... viac
 
7. február 2022
Nízkouhlíková stratégia KSK
- záverečné stanovisko
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe... viac
2. február 2022
Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce - NÁVRH
- oznámenie o verejnom prerokovaní
Obec Pozdišovce, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 a §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 23 ods. 1 stavebného zákona verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie zemný plán zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce.
Verejné prerokovanie ÚPN-Z lokalita Árenda s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
2. február 2022
Územný plán obce Pozdišovce (zmeny a doplnky č. 1)
- oznámenie o verejnom prerokovaní

Obec Pozdišovce v zmysle §22 Stavebného zákona oznamuje verejnosti začatie verejného prerokovania Územného plánu obce Pozdišovce - Zmeny a doplnky č. 1.
Verejné prerokovanie ÚPN-O Pozdišovce – Zmeny a doplnky č. 1 s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 15. 2. 2022 o 16:00 v Kultúrnom dome Pozdišovce. viac
25. január 2022
Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
5. január 2022
Dávame Vám do pozornosti termíny vývozu odpadu – najbližší termín vývozu TKO je vo štvrtok 6.1.2022 a separovaného odpadu vo štvrtok 13.1.2022.
3. január 2022
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
– kanalizácia viac
 
7. december 2021
Nové VZN
OcZ na svojom zasadnutí schválilo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
schválené: 3.12.2021 | vyvesené: 7.12.2021 | účinné: 22.12.2021
1. december 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu bude návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi...
17. november 2021
Pozrite si VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bude prerokúvané na najbližšom zasadnutí OcZ.
23. november 2021
Aktualizácia územného plánu
V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Pozdišovce preskúmala schválený územný plán obceplánuje jeho aktualizáciu.
Vyzývame občanov obce Pozdišovce a podnikateľské subjekty pôsobiace v k. ú. obce, aby v termíne do 2. decembra 2021 doručili svoje požiadavky a námety na riešenie zmien a doplnkov územného plánu na adresu Obecného úradu Pozdišovce písomne alebo e-mailom.
 
19. november 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 25. novembra od 8:30 hod.
23. september 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Predložená bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok a I. polrok 2021...
31. august 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 7. septembra od 8:30 hod.
18. august 2021
Obec Pozdišovce oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania v súvislosti s podaním návrhu SPP - distribúcia, a. s. na začatie kolaudačného konania stavby... viac
18. jún 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Na programe budú o. i. aj dokumenty sumarizujúce rok 2020..
4. jún 2021
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
13. máj 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj členstvo obce v OZ Diaľnica na Zemplín.
5. máj 2021
Usmernenie HaZZ
OR HaZZ Michalovce vydalo Usmernenie v súvislosti so spaľovaním horľavých látok.
3. máj 2021
Zápis detí do MŠ
Materská škola Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 3. mája 2021 do 31. mája 2021 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2021/2022.
26. apríl 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Pozdišovce, Pozdišovce 144 je k dispozícii v pracovných dňoch v čase 7:30 – 15:30.

Ak sa nemôžete dostaviť, požiadajte o mobilného asistenta sčítania na tel. č. 056/689 14 11 alebo 056/647 22 03.
24. marec 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Samosčítanie obyvateľov je možné už iba do 31. 3. 2021. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára. Formulár je možné nájsť na www.scitanie.sk.

Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne.

Obyvateľov upozorňujeme na zákonnú povinnosť sčítať sa (obec môže uložiť aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250 €).

Asistované sčítanie, ktoré bude trvať 6 týždňov v termíne najskôr od
1. 4. 2021 je určené iba pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí sa nemôžu/nevedia sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či známych. Termín asistovaného sčítania bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.

O
asistované sčítanie obyvateľ musí požiadať v termíne od 1. 4. 2021 na telefónnom čísle 056/6891411 alebo 056/6472203.

V
dobe asistovaného sčítanianebude možné sa samosčítať!
...staršie