Historický kalendár
 
Január
30.1.1812
 
sa v Sabinove narodil Karol Samuel Benjamín SEREDAJ, štúrovec, matičný pracovník.
V rokoch 1833-1839 a 1854-1878 pôsobil v Pozdišovciach ako kantor-učiteľ na evanjelickej škole. Zomrel v roku 1894 v Pozdišovciach.
 
Február
2.2.1772
 
zomrel v Banskej Bystrici Dávid FABRICI, evanjelický kňaz (nar. 1716).
V roku 1745/6 pôsobil v Pozdišovciach ako prvý rektor „vyššej“ školy, v rokoch 1746-1772 ako zborový farár.
3.2.1812
 
sa v Záborí narodil popredný slovenský dramatik Jonáš ZÁBORSKÝ.
V rokoch 1835-1839 pôsobil v Pozdišovciach ako evanjelický kaplán. Zomrel v roku 1876.
 
Marec
11.3.2002
 
zomrel Andrej ČIŽMÁRIK, popredný pozdišovský hrnčiar – Majster ľudovej umeleckej výroby.
Narodil sa v roku 1919 v Pozdišovciach.
27.3.1947
 
prišla do Pozdišoviec popredná keramikárka prof. Júlia HOROVÁ-KOVÁČIKOVÁ (1906-1978), autorka známeho dekoru „karička“, ktorá zorganizovala pre miestnych hrnčiarov 10-dňový kurz.
 
Apríl
18.4.1982
 
zomrel v Košiciach Andrej DANKO, popredný pozdišovský hrnčiar – Majster ľudovej umeleckej výroby. Narodil sa v roku 1919 v Pozdišovciach.
20.4.1947
 
sa v sirmajovskom kaštieli uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Hrnčiarskeho výrobného a predajného družstva, spol. s r. o., Pozdišovce. Predsedom správnej rady sa stal Pavol Andrejko.
 
Máj
4.5.1987
 
zomrel v Bratislave Juraj BRUŇO, dlhoročný tanečník a pracovník Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Narodil sa v roku 1919 v Pozdišovciach.
7.5.1942
 
odišiel z michalovskej železničnej stanice prvý transport s odvlečeným židovským obyvateľstvom. Bola medzi nimi aj časť z vtedajších 54 Židov z Pozdišoviec.
16.5.1762
 
postihol evanjelický kostol veľký požiar, ktorý poškodil väčšiu časť chrámu vrátane roztavenia zvonov. Po požiari bol chrám rozšírený.
18.5.1972
 
zomrel v Pozdišovciach popredný hrnčiar Juraj JURKO (nar. 1903) – Majster ľudovej umeleckej výroby.
25.5.1942
 
sa narodil popredný pozdišovský hrnčiar – keramikár Ján PARIKRUPA, Majster ľudovej umeleckej výroby.
29.5.1997
 
zomrel pozdišovský hrnčiar a prvý vedúci Hrnčiarskeho výrobného a predajného družstva Svojráz Michal POĽAŠKO – Pepko (nar. 1919).
 
Jún
27.6.1982
 
sa uskutočnil na miestnom futbalovom ihrisku 1. ročník žiackeho MEMORIÁLU MIKULÁŠA BENETINA. Od roku 2004 je organizovaný pre dorastencov.
21.6.1962
 
zomrel v Humennom generálny vikár a veľprepošt Anton TINK (nar. 1889), ktorý sa v roku 1927 zaslúžil o výstavbu gréckokatolíckeho chrámu v Pozdišovciach.
 
Júl
12.7.1947
 
bola v Pozdišovciach ako prvá v okrese založená strojno-traktorová stanica. Zanikla po roku 1990.
30.7.1747
 
postavil na základe zmluvy pozdišovský hrnčiar Michal KRIŠTOVČÍK v kaštieli Drugetovcov v Humennom 6 kachľových pecí.
 
August
11.8.1927
 
zomrel v Budapešti Mojžiš Šimon FELDMANN, hlavný peštiansky rabín. Narodil sa v roku 1860 v Pozdišovciach.
 
September
20.9.1922
 
sa narodil popredný pozdišovský hrnčiar Andrej KRÁĽ – Majster ľudovej umeleckej výroby (zomrel 1980).
 
Október
16.10.1912
 
sa vo Važci narodil ThDr. Ján MICHALKO, evanjelický kňaz a neskorší generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V rokoch 1942-1947 pôsobil ako zborový farár v Pozdišovciach.
 
November
11.11.1982
 
zomrel popredný pozdišovský hrnčiar Andrej MIHALČIN – Majster ľudovej umeleckej výroby (nar. 1900).
13.11.1957
 
zomrel druhý československý robotnícky prezident Antonín ZÁPOTOCKÝ (nar. 1884), ktorý v tridsiatych rokoch 20. stor. pracoval ako robotník v Pozdišovciach na výstavbe štátnej cesty Košice-Užhorod.
21.11.1927
 
bol posvätený novopostavený pozdišovský gréckokatolícky Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
23.11.1947
 
bola posviacka obnoveného vojnou zničeného evanjelického chrámu. Listinu o tejto udalosti a dobové mince našli pri rekonštrukcii veže v roku 2011.