Knižné publikácie
    Názov:  
POZDIŠOVSKÉ HRNČIARSTVO
Autor: PhDr. Ester Plicková
Rok vydania: 1959
Vydavateľ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
Počet strán: 236
Väzba: tvrdá
Popis:
Publikácia opisuje spôsob života pozdišovských hrnčiarov od stredoveku po súčasnosť. Zameriava sa na hrnčiarsku výrobu od výberu hliny až po posledné štádium - vypaľovanie v peci. Obsahuje aj ukážky ľudových piesní z Pozdišoviec s hrnčiarskou tématikou a ukážky slovesného prejavu hrnčiarov. Je doplnená množstvom farebných a čiernobielych obrazových príloh.

    Názov:  
POZDIŠOVCE
Autor: Mgr. Mikuláš Jáger
Rok vydania: 1995
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Počet strán: 16
Väzba: brožovaná
Popis:
Pamätnica vyšla pri príležitosti 680. výročia písomnej zmienky o obci a zachytáva jej históriu od najstarších dôb až takmer po koniec 20. stor.

    Názov:  
MAJSTRI HLINY
Osobnosti pozdišovskej hrnčiarskej dielne
Autor: Ján Poprik
Rok vydania: 2001
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Počet strán: 32
Väzba: brožovaná
Popis:
Publikácia zachytáva stručné dejiny hrnčiarstva v obci a popredné osobnosti.

    Názov:  
POZDIŠOVSKÉ ŠKOLY
Autor: Ján Poprik
Rok vydania: 2002
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Počet strán: 28
Väzba: brožovaná
Popis:
Publikácia zachytáva históriu pozdišovského školstva od 14. storočia.

    Názov:  
RODÁKOM
Autor: Julo Kráľ
Rok vydania: 2010
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Počet strán: 36
Väzba: brožovaná
Popis:
Zbierka básní miestneho rodáka Mgr. Júliusa Kráľa ilustrovaná vlastnými kresbami.

  Názov:  
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
CIRKEVNÝ ZBOR POZDIŠOVCE
Autor: Ján Poprik
Rok vydania: 2010
Vydavateľ: Evanjelický CZ Pozdišovce
Počet strán: 28
Väzba: brožovaná
Popis:
Pamätnica 1950-2010 zachytáva 360-ročnú históriu cirkevného zboru ECAV.

  Názov:  
Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho POZDIŠOVCE
Autor: Ján Poprik
Rok vydania: 2010
Vydavateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pozdišovce
Počet strán: 28
Väzba: brožovaná
Popis:
Publikácia vyšla k blížiacemu sa 10. výročiu zriadenia farnosti a zachytáva staršiu i novšiu históriu miestnej cirkvi a osudy jej pastierov.

  Názov:  
POZDIŠOVCE
Autor: Martin Molnár
Rok vydania: 2015
Vydavateľ: LOJAN EXCEL PLUS, Michalovce
Počet strán: 208
Väzba: tvrdá
Popis:
Kniha zachytáva históriu obce od r. 1315 až po súčasnosť.

  Názov:  
Dotyky s Pozdišovcami
Autor: Ján Poprik
Rok vydania: 2017
Vydavateľ: Obec Pozdišovce
Počet strán: 64
Väzba: dosková
Popis:
Kniha mapuje život a dielo slávnych rodákov, významných osobností pôsobiacich v obci a známych návštevníkov obce Pozdišovce.