Ostatné publikácie
    Názov:  
POZDIŠOVCE - turistický sprievodca
Rok vydania: 2003
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Popis:

    Názov:  
POZDIŠOVCE - šesť storočí hrnčiarstva
Rok vydania: 2008
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Popis:
• Hrnčiarska pec zo začiatku 20. storočia
• Obec v 1. polovici 20. storočia
• Cechmajster Michal Poľaško-Garbar (1883 – 1956)
• Cechové predpisy z roku 1743
• Zvolávacia tablička hrnčiarskeho cechu
• Popredný hrnčiar Michal Parikrupa-Šipar
(1909 – 1995)

    Názov:  
POZDIŠOVCE
Rok vydania: 2008
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Popis:
• Kúria (1698 – 1701)
• Pamätník národným dejateľom
• Renesančný kaštieľ (1648)
• Pravoslávny chrám Premenenia Isusa Christa (1994)
• Evanjelický a. v. kostol s gotickým presbytériom
• Gréckokatolícky chrám najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1927)

    Názov:  
Pozvánka na 20. folklórne slávnosti
Rok vydania: 2010
Vydavateľ: Obecný úrad Pozdišovce
Popis:

  Názov:  
700 POZDIŠOVCE
Rok vydania: 2015
Vydavateľ: Jozef Soročin JSL, Michalovce
Popis:
http://issuu.com/vydsorocinj/docs/pozd