Iné zaujímavosti    
Stopy kláštora
Podľa tradície stál v Pozdišovciach kedysi kláštor. Pravdepodobne mohlo ísť o pavlínsky kláštor z roku 1505. V chotárnej časti Hradiśče (Hradisko) sa pri mŕtvom ramene a regulovanom toku riečky Duša doteraz zachovala priekopa oválneho tvaru (približne 100 x 80 metrov). Slúžila na ochranu objektu a bola napájaná vodou z kedysi vodnatej a na ryby bohatej riečky. V blízkosti tohto miesta sa nachádza pastvisko zvané Pastovnik, v starších mapách v preklade nazývané Včelia záhrada.