Sakrálne stavby
Kostol s gotickým presbytériom (14. stor.)  
  národná kultúrna pamiatka  
 

Má pôvodné gotické presbytérium. Spomína sa už v roku 1334 a neskôr, ako katolícky farský kostol s patrocíniom sv. Juraja. Od konca 16. stor. tu pôsobili kalvínski kazatelia, v polovici 17. stor. tu Sirmajovci založili evanjelický cirkevný zbor. Značnou prestavbou prešiel po veľkom požiari roku 1762. V interiéri je barokový oltár s kazateľnicou z 18. stor., krstiteľnica, organ z roku 1794 a náhrobné dosky a epitafy z rokov 1723 – 1776. Začiatkom 20. a 21. stor. bola uskutočnená rozsiahla rekonštrukcia veže. Jej súčasná výška je 34,4 metra.

 
       
Chrám Najsvátejšieho Srdca Spasiteľa (1927)  
 

 

 
       
Chrám Premenenia Isusa Christa (1994)