Faktúry obce Pozdišovce viac na
2018
       
číslo
odberateľ
dodávateľ
suma [€]
popis
prijatá

uhradená

8200077978 Obec Pozdišovce SLOVAK TELEKOM a.s., Bratislava 30,00 tel. ZŠ 8.1.2018 17.1.2018
223001775 Obec Pozdišovce VSE a.s., Košice 244,72 el. ZŠ 8.1.2018 17.1.2018
2180100006 Obec Pozdišovce UMP SK s.r.o., Košice 39,00 inf. brožúra W7 8.1.2018 17.1.2018
3501180017 Obec Pozdišovce Mesto Michalovce, Michalovce 25,78 SOÚ 8.1.2018 17.1.2018
2018011 Obec Pozdišovce DALNet, Michalovce 39,84 internet MŠ 8.1.2018 17.1.2018
2018010 Obec Pozdišovce DALNet, Michalovce 39,84 internet Oc 8.1.2018 17.1.2018
102912018 Obec Pozdišovce AJFA+AVIS s.r.o., Žilina 54,90 Èo má vedie? mzdvá úèt. 8.1.2018 17.1.2018
180007 Obec Pozdišovce Tlaèiareò Schmit-press s.r.o., Michalovce 67,38 kanc. potreby ŠJ 8.1.2018 17.1.2018
26281964 Obec Pozdišovce Orange Slovensko, Bratislava 34,82 tel. Oc 8.1.2018 17.1.2018
1810001 Obec Pozdišovce Ing. Ján Poprik - JP media, Staré 867,06 Pozd. èriepky 8.1.2018 17.1.2018
3180015 Obec Pozdišovce Tomáš Èalovka - Kovex, Michalovce 1031,37 mat. KD 8.1.2018 17.1.2018
17120922 Obec Pozdišovce INTA s.r.o., Trenèín 19,20 kuchynský odpad 17.1.2018 17.1.2018
18400949 Obec Pozdišovce B2B partner, Bratislava 547,20 4-èlenná lavica èierna 2ks KD šatòa 17.1.2018 17.1.2018
33400062 Obec Pozdišovce Fast plus, Bratislava 389,00 umývaèka riadu ŠJ 17.1.2018 17.1.2018
2123180304 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 7,86 voda ZŠ 18.1.2018 15.1.2018
7435275531 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 223,20 nedoplatok plynu ZŠ 18.1.2018 25.1.2018
7454078506 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 397,12 nedoplatok plynu Oc 18.1.2018 25.1.2018
12018 Obec Pozdišovce Soták Marek, Pozdišovce 2829,60 klimatizaèné zariadenia KD 2x 18.1.2018 22.1.2018
70796905 Obec Pozdišovce Komensky s r.o., Košice 39,89 virtuálna knižnica 2018 18.1.2018 25.1.2018
8121000028 Obec Pozdišovce HAGARD: HAL, a.s., Nitra 67,07 zásuvky, spínaèke KD šatòa 18.1.2018 25.1.2018
11800502 Obec Pozdišovce RM Gastro JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 395,24 misa polievková 18 ks 23.1.2018 1.2.2018
7293912958 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 1147,00 plyn Oc 23.1.2018 25.1.2018
1182200728 Obec Pozdišovce ŠEVT, Banská Bystrica 17,30 tlaèivá ZŠ 23.1.2018 25.1.2018
7293912856 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 638,00 plyn ZŠ 23.1.2018 25.1.2018
20180001 Obec Pozdišovce Surmiak Jaroslav, Michalovce 362,00 montáž plyn. ohr. v KD 23.1.2018 1.2.2018
18001 Obec Pozdišovce Erik Buksár, Klokočov 370,00 výmena a montážž dverí v KD 23.1.2018 22.1.2018
3180032 Obec Pozdišovce Tomáš Čalovka - Kovex, Michalovce 98,80 lepidlo, tmel šatòa KD 24.1.2018 9.2.2018
8100000244 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 43,44 ŠJ 25.1.2018 1.2.2018
8100000612 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 30,67 ŠJ 25.1.2018 1.2.2018
8100000972 Obec Pozdišovce Maso Zemplín a.s., Michalovce 30,29 ŠJ 25.1.2018 1.2.2018
18200046 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 1,90 ŠJ 25.1.2018 1.2.2018
18200137 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 4,70 ŠJ 25.1.2018 1.2.2018
18200217 Obec Pozdišovce M.A.D.D.Fruit, s.r.o., Sobrance 1,90 ŠJ 25.1.2018 1.2.2018
1614103398 Obec Pozdišovce Slovakia energy, Bratislava 55,00 el. zdr. stredisko 25.1.2018 25.1.2018
1614103396 Obec Pozdišovce Slovakia energy, Bratislava 100,00 el. I. Oc 25.1.2018 25.1.2018
1614103397 Obec Pozdišovce Slovakia energy, Bratislava 91,00 el. I. VO 25.1.2018 25.1.2018
1614103395 Obec Pozdišovce Slovakia energy, Bratislava 323,00 el. VO I.2018 25.1.2018 25.1.2018
1614103400 Obec Pozdišovce Slovakia energy, Bratislava 163,00 el. KD 25.1.2018 25.1.2018
180002 Obec Pozdišovce Erik Buksár, Klokoèov 458,00 vešiakové stny so zrkadlom KD šatòa 26.1.2018 26.1.2018
2018041 Obec Pozdišovce Edison - Ing. Blaho, Vranov nad T. 192,00 demontáž vian. osv. 30.1.2018 1.2.2018
90382065 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 93,71 vývoz žumpy ZŠ 30.1.2018 9.2.2018
22018 Obec Pozdišovce Soták Marek, Pozdišovce 756,28 montáž klimatizácie KD 30.1.2018 9.2.2018
1820123 Obec Pozdišovce ARC Inteernational s.r.o., Nové Zámky 28,28 sud plastvý 60 l KD /na odpad/ 30.1.2018 30.1.2018
18001 Obec Pozdišovce Ondrej Horný, Pozdišovce 5249,74 stavebné práce Hvizda 15.1.2018 15.1.2018
20170043 Obec Pozdišovce Surmiak Jaroslav, Michalovce 4919,40 Hvizda plyn. práce 15.1.2018 15.1.2018
20180048 Obec Pozdišovce LIM PO, s.r.o., Prešov 92,00 roll up obecný ples 1.2.2018 9.2.2018
2811021741 Obec Pozdišovce Slovakia energy, Bratislava -120,52 el. VO 1.2.2018 9.2.2018
2123385841 Obec Pozdišovce VVS a.s., Košice 11,12 el. ZŠ 1.2.2018 9.2.2018
7303900954 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 618,00 plyn ZŠ II.2018 6.2.2018 9.2.2018
7303901055 Obec Pozdišovce SPP a.s., Bratislava 1147,00 plyn Oc II.2018 6.2.2018 9.2.2018
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >