23. november 2021
Aktualizácia územného plánu
V zmysle § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obec Pozdišovce preskúmala schválený územný plán obceplánuje jeho aktualizáciu.
Vyzývame občanov obce Pozdišovce a podnikateľské subjekty pôsobiace v k. ú. obce, aby v termíne do 2. decembra 2021 doručili svoje požiadavky a námety na riešenie zmien a doplnkov územného plánu na adresu Obecného úradu Pozdišovce písomne alebo e-mailom.
 
19. november 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 25. novembra od 8:30 hod.
23. september 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Predložená bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok a I. polrok 2021...
31. august 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v utorok 7. septembra od 8:30 hod.
18. august 2021
Obec Pozdišovce oznamuje začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania v súvislosti s podaním návrhu SPP - distribúcia, a. s. na začatie kolaudačného konania stavby... viac
18. jún 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Na programe budú o. i. aj dokumenty sumarizujúce rok 2020..
4. jún 2021
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
13. máj 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Jedným z bodov programu je aj členstvo obce v OZ Diaľnica na Zemplín.
5. máj 2021
Usmernenie HaZZ
OR HaZZ Michalovce vydalo Usmernenie v súvislosti so spaľovaním horľavých látok.
3. máj 2021
Zápis detí do MŠ
Materská škola Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 3. mája 2021 do 31. mája 2021 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2021/2022.
26. apríl 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Pozdišovce, Pozdišovce 144 je k dispozícii v pracovných dňoch v čase 7:30 – 15:30.

Ak sa nemôžete dostaviť, požiadajte o mobilného asistenta sčítania na tel. č. 056/689 14 11 alebo 056/647 22 03.
24. marec 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Samosčítanie obyvateľov je možné už iba do 31. 3. 2021. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára. Formulár je možné nájsť na www.scitanie.sk.

Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne.

Obyvateľov upozorňujeme na zákonnú povinnosť sčítať sa (obec môže uložiť aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250 €).

Asistované sčítanie, ktoré bude trvať 6 týždňov v termíne najskôr od
1. 4. 2021 je určené iba pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí sa nemôžu/nevedia sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či známych. Termín asistovaného sčítania bude závisieť aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne.

O
asistované sčítanie obyvateľ musí požiadať v termíne od 1. 4. 2021 na telefónnom čísle 056/6891411 alebo 056/6472203.

V
dobe asistovaného sčítanianebude možné sa samosčítať!
19. marec 2021
Dávame Vám do pozornosti možnosť vyjadriť sa k plánu budovania siete cyklotrás, ktorej súčasťou bude aj obec Pozdišovce. Plánovaná sieť cyklotrás bude vybudovaná v duchu „Do práce na bicykli“, teda na presun ľudí za prácou, samozrejmosťou je využívanie na rekreáciu a šport. K plánovanej investícii sa môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka.
Vyhodnotenie dotazníka pre účely projektu prebehne po 15. 4. 2021, avšak vyjadriť svoj názor bude možné aj po tomto termíne.
 
19. marec 2021
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 24. marca od 8:30 hod.
19. marec 2021
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
Riaditeľstvo Základnej školy v Pozdišovciach oznamuje rodičom detí, že zápis do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 1.4.2021 do 30.4.2021 v priestoroch Základnej školy po telefonickej dohode.
12. marec 2021
Výzva – Lesy SR, š. p.
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
12. marec 2021
Výzva – Lesy SR, š. p.
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom...
4. marec 2021
28. február 2021
26. február 2021
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaný Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023...
18. február 2021
10. február 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 komunikačno-propagačné materiály
7. február 2021
COVID-19: Školy zatiaľ zatvorené
V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou vo februári v okrese Michalovce, a zvlášť v meste Michalovce a v náväznosti na  odporúčanie regionálnej hygieničky MUDr. Staškovej prehodnotiť obnovenie vyučovacieho procesu prezenčnou formou od pondelka 8. februára, krízový štáb obce rozhodol NEOBNOVIŤ vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ZŠ a MŠ) v termíne do 19. februára 2021 vrátane.

Prevádzka materskej školy pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, POKRAČUJE v nezmenenej forme ako doteraz.
 
3. február 2021
Obec Pozdišovce oznamuje, že v termíne od 3. februára 2021 do 18. februára 2021 je k dispozícii na nahliadnitie Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
27. január 2021
COVID-19: Výsledky testovania
Počas celoplošného skríningu bolo v našej obci otestovaných 566 osôb, všetky testy boli vyhodnotené ako negatívne.
 
25. január 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vyhlásenie
20. január 2021
COVID-19: Harmonogram testovania občanov Pozdišoviec
Z dôvodu plynulého priebehu testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 23. 1. 2021   nedeľa 24. 1. 2021
8:00 – 9:30 A, B   8:00 – 10:00 L, M
9:30 – 11:00 C, Č, D   10:00 – 10:30 N, O
11:00 – 11:45 Ď, E, F   10:30 – 11:45 P, R
12:40 – 14:30 G, H   12:40 – 13:00
14:30 – 17:00 I, J, K   13:00 – 14:00 S, Š
      14:00 – 15:00 T, U
      15:00 – 17:00 V, Z, Ž

UPOZORNENIE: v čase 12:00 – 12:40 má odberný tím prestávku! (posledný odber o 11:45)

Miesto testovania: Kultúrny dom

Stanovené časy odporúčame dodržiavať.

Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz!

Testovania sa nemusia zúčastniť občania do 15 rokov a nad 65 rokov.

 
13. január 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 info pre občanov
7. január 2021
Obec Pozdišovce oznamuje, že dňom 7. januára 2021 začalo prerokovanie Zadania pre Územný plán zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
16. december 2020
Verejná vyhláška VSD a.s.
– výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
26. november 2020
Obec Pozdišovce oznamuje, že dňom 26. novembra 2020 začína obstarávanie Územného plánu zóny – lokalita Árenda, Pozdišovce... viac
25. november 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Integrovaná územná stratégia na roky 2021-2027...
 
9. november 2020
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční vo štvrtok 12. novembra od 8:30 hod.
9. november 2020
COVID-19: Výsledky testovania
V I. kole bolo v našej obci otestovaných 736 osôb, ako pozitívny bol vyhodnotený 1 test, v II. kole bolo vykonaných 807 testov, pričom pozitívnych bolo 5 osôb (z toho 3 osoby, ktoré nie sú obyvateľmi obce).
 
5. november 2020
COVID-19: Harmonogram testovania – II. kolo
Z dôvodu plynulého priebehu celoplošného testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 7. 11. 2020   nedeľa 8. 11. 2020
8:00 – 10:00 A, B   8:00 – 10:00 M
10:00 – 11:30 C, D, Ď, E, F   10:00 – 11:30 N, O
13:00 – 15:00 G, H   13:00 – 16:00 P
15:00 – 17:30 I, J, K   16:00 – 17:30 R, S, Š, T, U
19:00 – 20:00 L   19:00 – 20:00 V, Z, Ž

UPOZORNENIE: v čase 11:30 – 13:00 a 17:30 – 19:00 má odberný tím prestávku!

Odberné miesto bude pred Kultúrnym domom.

Stanovené časy odporúčame dodržiavať. V prípade, že vám stanovený čas nevyhovuje, môžete prísť na testovanie aj v inom čase.

Nezabudnite si so sebou zobrať aj občiansky preukaz (občania nad 15 rokov), deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
 
3. november 2020
COVID-19: Upozornenie pred vstupom do budovy Obecného úradu
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu vydal ÚVZ SR vyhlášku upravujúcu podmienky vstupu do verejných budov... viac
2. november 2020
COVID-19: Návšteva ministra pôdohospodárstva
Počas I. kola celoplošného testovania na COVID-19 navštívil našu obec minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSc.

 
 
29. október 2020
COVID-19: Harmonogram testovania
Z dôvodu plynulého priebehu celoplošného testovania a minimalizácie času čakania na odber sme vypracovali predpokladané časové intervaly odberu vzoriek pre obyvateľov obce Pozdišovce podľa začiatočného písmena priezviska:

sobota 31. 10. 2020   nedeľa 1. 11. 2020
7:00 – 9:00 A, B   7:00 – 11:00 M
9:00 – 11:00 C, D, Ď   11:00 – 12:00 N, O
11:00 – 12:00 E, F   13:00 – 16:00 P
13:00 – 15:00 G, H   16:00 – 19:30 R, S, Š
15:00 – 19:00 I, J, K   19:30 – 21:30 T, U, V, Z, Ž
19:00 – 21:30 L      

Stanovené časy odporúčame dodržiavať. V prípade, že vám stanovený čas nevyhovuje, môžete prísť na testovanie aj v inom čase.

Nezabudnite si so sebou zobrať aj občiansky preukaz (občania nad 15 rokov), deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
 
11. september 2020
COVID-19: Harčarske dňi ZRUŠENÉ
Z dôvodu nepriaznivej pandemickej sitácie COVID-19 v okrese MichalovceHarčarske dňi plánované na 19. - 20. septembra 2020 ZRUŠENÉ.
 
11. september 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Správa o hospodárení za II. štvrťrok 2020...
28. august 2020
Verejné obstarávanie – technika pre zberný dvor
Obec Pozdišovce ako verejný ostarávateľ vyzýva na predkladanie ponuky (viac v prílohách)
24. august 2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 tlačová správa
9. júl 2020
Verejná vyhláška
– kanalizácia I. a II. stavba – časť stavby SO001
9. júl 2020
Verejná vyhláška
– rekonštrukcia vodovodnej siete
1. júl 2020
Záverečné stanovisko – posúdenie vplyvu na ŽP
Záverečné stanovisko OSŽP OÚ Košice k strategickému dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK)"
23. jún 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude zaoberať Záverečným účtom, výročnou správou a správou audítora k účtovnej závierke za rok 2019.
 
10. jún 2020
Návrh Záverečného účtu obce
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2019.
25. máj 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude o. i. zaoberať aj prehodnotením investičných akcií a kultúrnych podujatí v náväznosti na COVID-19...
30. apríl 2020
Zápis detí do MŠ
Materská škola J. I. Barča 140 Pozdišovce oznamuje, že v dňoch od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020 sa uskutoční zápis deti do materskej školy na školský rok 2020/2021
1. apríl 2020
COVID-19: Aktuálne informácie viac

 
1. apríl 2020
Verejná vyhláška – vstup na pozemky vo verejnom záujme
Spoločnosť SPP oznamuje vlastníkom nehnuteľností (č. d. 325 – č. d. 405), že vstúpi na súkromné pozemky v období od apríla 2020 do októbra 2020 za účelom rekonštrukcie plynovodu... viac
1. apríl 2020
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.
Zápis sa uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla. Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu je prihláška dostupná na webstránke obce. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise. Vyplnenú prihlášku môžete doručiť na OcÚ Pozdišovce prípadne zaslať poštou na adresu školy, či obce. Zápis bude zabezpečený tak, aby ste neprichádzali do styku s cudzou osobou.
vyplniť ručnevyplniť v počítači
17. marec 2020
COVID-19: Informácie pre občanov
1. Obecný úrad oznamuje občanom obce, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šíriacim sa koronavírusom sú upravené stránkové hodiny pre verejnosť na obecnom úrade a to od 8:00 do 11:00. Žiadame občanov, aby pri návšteve obecného úradu používali ochranné rúško, príp. mali zahalené ústa a nos, čím prispejú k preventívnym opatreniam, ktoré sú v tejto dobe potrebné k zabráneniu šírenia vírusu.
2.  Ďalej dávame na vedomie, že obec zabezpečí ochranné rúška pre obyvateľov starších ako 70 rokov a ich distribúcia by mala byť realizovaná po domácnostiach v piatok pracovníkmi obce. Obecný úrad ďalej oznamuje osamelo žijúcim občanom, ktorí by potrebovali v tomto zložitom období pomoc pri zabezpečení základných potravín, príp. pri iných veciach aby neváhali kontaktovať obecný úrad na tel. č. 6472203, príp. oznámili iným spôsobom svoje potreby.
 
17. marec 2020
Výstavba kanalizácie – sprístupnenie záhrad
Z dôvodu výstavby kanalizácie na ulici Vislok sa v sobotu 21.3.2020 od 10:00 uskutoční obhliadka trasy kanalizácie v záhradách od č. d. 88 po č. d. 110. Žiadame vlastníkov jednotlivých nehnuteľností aby v čase od 10:00 do 12:00 boli prítomní doma a sprístupnili svoje záhrady.
 
17. marec 2020
Obmedzenie autobusového spoja
Upozorňujeme občanov, že autobusový spoj spoločnosti Arriva Michalovce s odchodom7:00 do Michaloviec nebude premávať na ulici Vislok od 18.3.2020 až do konca marca z dôvodu zúženej komunikácie spôsobenej stavebnými prácami.
 
17. marec 2020
Zberný dvor – obmedzenie
Vzhľadom na stavebné práce na oplotení Zberného dvora nebudú od tohto týždňa do konca mája prístupné veľkoobjemové kontajnery na uskladnenie objemového odpadu pre občanov obce.
 
13. marec 2020
COVID-19: Prerušenie vyučovania v školách
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu ministerka školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
2. marec 2020
28. február 2020
21. február 2020
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. prejednávaná Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2019...
19. február 2020
Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti. Zber sa uskutoční v stredu 26. februára od 8:30 hod.
12. december 2019
POZVÁNKA: 7. ročník Obecného plesu
Pozývame Vás na 7. ročník Obecného plesu, ktorý začne v sobotu 8. februára 2020 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome. O zábavu sa postará skupina eS-Kvartet. Informácie a predaj vstupeniek zabezpečuje p. A. Opová na OcÚ (tel. číslo 6472203).
12. december 2019
Ponúkame Vám rady a tipy ako prežiť Vianoce ekologicky...
6. december 2019 Vo veku 93 rokov zomrel pozdišovský rodák Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup gréckokatolíckeho Pražského apoštolského exarchátu a abrittský titulárny biskup. viac  
2. december 2019
Pozrite si VZN č. 1/2019 o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce platné od 1.1.2020.
22. november 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. predložený návrh rozpočtu na rok 2020...
14. november 2019
14. november 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Pozdišovciach..
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o možnosti voľby poštou
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Informácie pre voliča
o čase a mieste konania volieb, spôsobe voľby,...
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NRSR v roku 2020: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
5. november 2019
OZNAM - Voľby do NRSR
Predseda NRSR rozhodol o vyhlásení volieb do NRSR na 29. februára 2020.
4. november 2019
Pozrite si návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce
28. október 2019
OZNÁMENIE O VYDANÍ STAVEBNÉHO POVOLENIA
Obec Pozdišovce, ako stavebný úrad ... vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebné povolenie na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
11. október 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bude smerovanie a budúcnosť školských zariadení v obci.
 
1. október 2019
Obec Pozdišovce zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa..
12. september 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za II. štvrťrok 2019...
11. september 2019 Čo nepatrí do verejnej kanalizácie...
9. september 2019
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len "stavebník") dňa 23.7.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rekonštrukcia plynovodov, UO 00979, Pozdišovce Laškovská...
3. júl 2019
POZVÁNKA: Letný tábor výtvarníkov
Pozývame Vás na Letný tábor výtvarníkov, ktorý sa uskutoční 5. – 9. augusta 2019 v priestoroch Pozdišovce.
3. júl 2019
POZVÁNKA: Deň obce a Folklórne slávnosti
Pozývame Vás na Deň obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019 od 19:00 a XXIX. Folklórne slávnosti so začiatkom v nedeľu 28. júla 2019 od 15:00. Obe podujatia sa uskutočnia na amfiteátri v Pozdišovciach.
19. jún 2019
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Prejednávať sa bude o. i. Výročná správa obce a Záverečný účet obce za minulý rok...
28. máj 2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Pozdišovce
24. máj 2019
Pozrite si návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
14. máj 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za I. štvrťrok 2019...
12. apríl 2019
Obec Pozdišovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Pozdišovciach..
2. apríl 2019
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Pozdišovce. Voľba sa uskutoční 15. mája 2019 o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ.
2. apríl 2019
Výsledky 2. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
22. marec 2019
Pozrite si označovanie obalov, podľa ktorého sa triedia pri separovanom zbere.
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
21. marec 2019
OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
19. marec 2019
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Pozdišovce
18. marec 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Správa o hospodárení za IV. štvrťrok 2018...
28. február 2019
27. február 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zoznam zaregistrovaných kandidátov
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča
31. január 2019
OZNAM - Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec Pozdišovce oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.pozdisovce@gmail.com
 
31. január 2019
OZNÁMENIE
Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle ustanovenia §1 ods. 6 zákona proti byrokracii oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie listu vlastníctva v listinnej podobe.
Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní. Údaje uvedené vo výpise zlistu vlastníctva musia byť aktuálne a platné.
 
18. január 2019
Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. V programe bude o. i. Návrh rozpočtu obce na rok 2019...
3. január 2019
Návrh rozpočtu obce
Pozrite si návrh rozpočtu obce na rok 2019, ktorý bude predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí OcZ 25. januára 2019.
staršie >